Tłumiki hałasu w energetyce

Tłumiki hałasu

Zgodnie z definicją opracowaną przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy), hałasem jest każde szkodliwe/uciążliwe drganie ośrodka sprężystego, które ma wpływ na narząd słuchu.

Warto dodać, że destrukcyjne oddziaływanie tego zjawiska, można zaobserwować nie tylko w odniesieniu do tego konkretnego zmysłu człowieka, ale również do kilku innych.

Jak to rozumieć? W zasadzie hałas to każdy dźwięk, który pojawia się w konkretnym miejscu i czasie, ale jest odbierany jako uciążliwy, przykry lub nawet dokuczliwy.

Wysoki poziom natężenia dźwięków ma również wpływ na pracę układu nerwowego. Prowadzi do obniżenia koncentracji, podnosi poziom irytacji, a nawet agresji, ogranicza zdolności intelektualne i wydłuża czas reakcji. Czynniki te są niezwykle istotne dla komfortu codziennego życia, a w warunkach zakładów pracy – dla zachowania bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę natężenie dźwięków, z jakim każdy ma do czynienia w życiu codziennym, kwestia redukcji hałasu w miejscu pracy staje się bardzo ważna.

W zakładach pracy sporadycznie bywa na tyle cicho, aby nie było konieczne ograniczenie poziomu dźwięków w otoczeniu. Są one efektem pracy maszyn i urządzeń niezbędnych podczas produkcji realizowanej na liniach technologicznych, w transporcie, pakowaniu i przy innych czynnościach.

Za generowanie dźwięków w znacznym stopniu odpowiada też pneumatyka. Poziom hałasu, jaki powstaje podczas pracy różnych urządzeń przemysłowych, pracujących w oparciu o sprężone powietrze lub parę wodną, potrafi być bardzo szkodliwy dla człowieka i środowiska.

Medium wydostające się przez zawór na wyjściu, musi się rozprężać, emitując dźwięki o wysokiej częstotliwości. Im większa jest jego prędkość, tym wyższe i bardziej szkodliwe są też dźwięki. Każda tego typu instalacja musi być wyposażona w tłumik hałasu. Jest to rozwiązanie, które pozwoli na redukcję poziomu szkodliwych dźwięków do wartości bezpiecznych dla ludzkiego zdrowia.

Znaczne narażenie na dźwięki może doprowadzić nie tylko do trwałego ubytku słuchu, ale również do zaburzeń układu krążenia, nerwowego czy oddechowego.

Dlatego instalacja tłumika hałasu to nie tylko wybór podyktowany zdrowym rozsądkiem czy troską o zdrowie pracowników. To również wymóg, który narzuca regulacja prawna stanowiąca, że w zakładach pracy należy stłumić hałas do minimum. W branży energetycznej oraz innych branżach, tłumiki akustyczne muszą być stosowane.

Stosując tłumiki hałasu do sprężonego powietrza, można nie tylko zmniejszać natężenie dźwięków i poprawiać komfort pracowników operujących narzędziami pneumatycznymi. Ich użycie pozwala na ochronę elementów takich instalacji przed uszkodzeniami, na przykład, części ruchomych układu pneumatycznego.

Tłumiki akustyczne dzielimy w następujący sposób:

 • tłumiki wylotu sprężonego powietrza,
 • tłumiki wylotu pary wodnej.

Te rozwiązania dobiera się w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie każdej firmy. Przed ich zamontowaniem, osoba odpowiadająca za instalację wykonuje pomiary, dzięki którym może dobrać najlepszy tłumik pneumatyczny do konkretnej instalacji.

Tłumiki wylotu sprężonego powietrza lub pary wodnej

Czym różnią się oba rodzaje tłumików hałasu? Opisujemy poniżej!

Tłumiki wylotu sprężonego powietrza stosowane są w energetyce komunalnej oraz przemysłowej. Ten podział nie wyczerpuje oczywiście szerokiego spektrum ich zastosowań, ale te dwa przykłady obrazują najczęstsze zakresy ich stosowania.

Tłumiki hałasu do sprężonego powietrza stosuje się tam, gdzie dochodzi do rozprężenia gazu na wylocie instalacji przemysłowej. Takie zjawisko powoduje znaczny wzrost hałasu, a tłumik akustyczny ma za zadanie właśnie jego redukcję.

Tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej są stosowane wszędzie tam, gdzie woda jest wydmuchiwana pod wysokim ciśnieniem. Podobnie jak w przypadku tłumików akustycznych w instalacjach pneumatycznych, takie warunki pracy mocno sprzyjają znacznemu wzrostowi poziomu hałasu.

W momencie, gdy para wydobywa się z instalacji, następuje jej szybkie rozprężenie. W rezultacie dochodzi również do znacznego wzrostu natężenia dźwięków o wysokiej częstotliwości.

Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ zarówno na przebywających w okolicy instalacji pracowników (uszkodzenia słuchu), jak również na środowisko naturalne.

Tłumiki hałasu do zaworów pary w znacznym stopniu je ograniczają. Stosuje się je w instalacjach, aby uniknąć negatywnych skutków nagłego wzrostu poziomu natężenia dźwięków. Zwykle montowane są za zaworami:

 • regulacyjnymi,
 • rozruchowymi,
 • bezpieczeństwa.

Dokładna lokalizacja, w której znajdzie się tłumik hałasu stożkowy lub płaski, zależy od zapotrzebowania konkretnej instalacji.

Jak już wspominaliśmy wyżej, każdy taki projekt przemysłowy realizujemy indywidualnie – w zależności od konstrukcji konkretnej instalacji. Analizujemy układ pneumatyczny lub pary wodnej i jego wydajność. Następnie projektujemy i konstruujemy tłumiki hałasu, dopasowane do danej struktury.

Dlaczego tłumiki akustyczne są tak ważne? Pamiętajmy, że hałas jest jednym z wielu zanieczyszczeń. Jest szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Podstawowa funkcja tłumika to zmniejszenie jego emisji, czyli tak naprawdę wydłużenie czasu, w jakim hałas przedostaje się do pary wodnej lub powietrza z układu.

Koszty instalacji tłumików

Ile kosztuje instalacja tłumika hałasu? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Pod uwagę bierzemy takie czynniki, jak:

 • przepływ (godzinowy),
 • średnica rury wylotowej instalacji,
 • temperatura czynnika,
 • ciśnienie czynnika,
 • sposób zabudowy rury.

Jeżeli zgłosisz się do nas z zapytaniem o koszt wykonania tłumików akustycznych, prosimy o przygotowanie powyższych informacji. Umożliwi to naszym specjalistom dobranie odpowiedniego rozwiązania w sposób szybki i sprawny.

Dobierzemy także odpowiedni typ tłumika – płaski lub wariant stożkowy, w zależności od tego, czy mają być instalowane w siłownikach pneumatycznych czy w innych urządzeniach.

A jak wygląda proces instalacji tłumików hałasu dla pneumatyki? Poniżej opisujemy krok po kroku, jak realizujemy tego rodzaju zlecenia.

Krok 1: Dokonujemy inwentaryzacji stanu istniejącego.
Krok 2: Dokonujemy obliczeń cieplno-mechanicznych oraz dobieramy elementy tłumiące.
Krok 3: Wykonujemy projekty techniczne tłumików oraz konstrukcji wsporczych z uwzględnieniem odpowiednich materiałów.
Krok 4: Wykonujemy kompletne tłumiki na starannie dobranych komponentach.
Krok 5: Dokonujemy pomiarów hałasu w miejscu instalacji tłumików (w trakcie ich działania). To pozwala nam na wykonanie niezbędnej izolacji chłonącej dźwięki.

Na każdym etapie realizacji projektu pozostajemy do Twojej dyspozycji. Nasi specjaliści dbają o to, aby wszystkie czynności były wykonywane zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, a także obowiązującymi regulacjami prawnymi. Możesz również liczyć na rzetelne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji oraz fachowe doradztwo.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszej oferty? Nasza firma istnieje na rynku od 1990 roku. Od samego początku zajmowaliśmy się nie tylko sprzedażą, ale przede wszystkim projektowaniem oraz realizacją projektów w zakresie tłumienia hałasu. Specjalizujemy się w tym zakresie. Za sobą mamy liczne realizacje w elektrowniach czy elektrociepłowniach.

Projektując oraz instalując tłumiki akustyczne, jesteśmy w stanie gwarantować Twojej firmie znacznie więcej niż kolejny sprzedawca. Znamy szczegóły techniczne tych instalacji, a nawet więcej – sami je ustalamy!

W W-EN-GA budujemy rzeczywistą korzyść – instalacje tłumienia hałasu, dopasowane do Twoich potrzeb. Dopracowane w każdym calu i nie jest to tylko hasło marketingowe!

Wśród firm, dla których mieliśmy przyjemność projektować i montować instalacje tłumików akustycznych, znalazły się tak duże zakłady, jak:

 • Grupa Azoty,
 • Elektrociepłownia Będzin,
 • Elektrociepłownia Białystok,
 • KWK “Zofiówka”.

To tylko kilka przykładów przedsiębiorstw, z którymi współpracowaliśmy. Pełna lista produktów kategorii, obejmującej wykonane tłumiki, znajduje się w zakładce “Kompetencje”.

Posiadamy także niezbędne do działania dokumenty – Urzędu Dozoru Technicznego oraz autorskie świadectwo Urzędu Patentowego, potwierdzające wykonanie tłumika hałasu wysokosprężonych gazów.

Decydując się na współpracę z nami, otrzymujesz rzeczywistą korzyść. Cały projekt poprowadzimy od początku do końca. Możemy dla Ciebie wykonać projekt.

U nas znajdziesz sklep z tłumikami. Przeprowadzimy też ich fachowy montaż. W efekcie oszczędzisz czas, a na koniec otrzymasz gotowy produkt. Wiemy, jak zabezpieczać instalacje pneumatyczne przed hałasem, jak sprawdzić poziom natężenia dźwięków i skutecznie je tłumić, aby atmosfera pracy była zdrowa. Potrafimy zwiększać efektywność izolacji akustycznych instalacji wykonanych z aluminium.

Otrzymasz rzetelną informację na temat stanu użytkowanej instalacji, wartości obliczeń cieplnych i mechanicznych, a także wykonany technicznie i warsztatowo projekt tłumików. Oferujemy też doradztwo i możliwość kontaktu online.


Dowiedz się więcej

O firmie


Firma W-EN-GA istnieje od 1990 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu, realizacji oraz sprzedaży tłumików hałasu wydmuchu pary wodnej do atmosfery w elektrowniach i elektrociepłowniach, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska oraz ogrzewaniem promiennikowym, instalacjami energetycznymi wewnętrznymi, emisją spalin itp.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie


Energetyki komunalnej i przemysłowej

Ochrony środowiska naturalnego

Remontu urządzeń przemysłowych

Realizacja zadania przy instalacji tłumików hałasu


Inwentaryzacja stanu istniejącego

Obliczenia cieplno-mechaniczne i doborze elementów zespołów tłumiących

Wykonanie projektu technicznego tłumików

Wykonanie projektu technicznego konstrukcji wsporczej tłumików

Wykonanie warsztatowe kompletnych tłumików

Pomiar hałasu w ustalonym miejscu podczas działania tłumików

Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej według potrzeb

Nadzór nad montażem

Kompetencje firmy


Świadectwo autorskie Urzędu Patentowego

Tłumiki hałasu w energetyce
Kompetencje
Świadectwo autorskie Urzędu Patentowego

Opinia Dozoru Technicznego

Tłumiki hałasu w energetyce
Kompetencje
Opinia Dozoru Technicznego

Podglądowy rysunek tłumika

Tłumiki hałasu w energetyce
Kompetencje
Poglądowy rysunek tłumika

Z naszych usług korzystali również


Grupa Azoty
Grupa Lotos S.A.
Energetyka DWORY Sp. z o.o.
Huta "Katowice" S.A.
CIECH Sarzyna
KWK "Zofiówka"
Elektrociepłownia „Moszczenica”
CBKK
Zapraszamy do współpracy
ZPU "W-EN-GA" W. Kosek
Telefon: +48 509 455 562
Telefon: +48 510 168 581
T. Stacjonarny: +48 (33) 842 48 54
Email: wenga1@interia.pl
Adres: ul. Sadowa 9
32-600 Oświęcim
Tłumiki hałasu