Hałas - definicja, limity

Hałas - definicja, limity

Żyjemy w świecie, który staje się coraz głośniejszy. Nadmiar dźwięków otacza nas z praktycznie każdej strony, a negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka trudno przecenić. Czy to w domu czy też w środowisku pracy, jest go całe mnóstwo, więc warto zastanowić się, co możemy zrobić, aby nieco zmniejszyć poziom hałasu w naszym otoczeniu. W tym artykule podpowiemy, czym jest hałas, jak wykonywać jego pomiar, a także jak działają tłumiki akustyczne, które mogą chronić ludzki słuch przed nadmierną ekspozycją na dźwięki.

Definicja hałasu

Niby wszyscy wiemy czym jest hałas, ale gdyby przyszło do zdefiniowania tego pojęcia, to zapewne wiele osób miałoby problem. Zatem, zgodnie z definicją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), hałas jest globalnym określeniem na wszelkiego rodzaju szkodliwe lub uciążliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące na narząd słuchu,. Co ważne, wpływ hałasu na zdrowie człowieka nie ogranicza się tylko do słuchu - zagrożone są również inne zmysły.


Brzmi to może trochę enigmatycznie, więc warto to nieco dokładniej wytłumaczyć. Mówiąc najprościej, hałasem są praktycznie wszystkie dźwięki o zbyt dużym natężeniu, które pojawiają się w danym miejscu, o wybranym czasie. Aby definicja hałasu mogła zostać spełniona, dźwięk musi być odbierany jako uciążliwy, ewentualnie przykry lub dokuczliwy. Nie trzeba chyba dodawać, że hałas odbierany jest także szkodliwy dla zdrowia odgłos. Hałas towarzyszy nam zarówno w życiu prywatnym, jak również w pracy. To właśnie dlatego tak ważna jest redukcja hałasu na codzień. Szkodliwość tego zjawiska jest ogromna! Więcej na temat tego, jak hałas działa na ludzkie zdrowie znajduje się w następnym akapicie.

halas w otoczeniu

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

Nadmierna ekspozycja na dźwięki jest szkodliwa przede wszystkim dla słuchu. Wieloletnie przebywanie w hałasie już na poziomie 80 decybeli (dB) może doprowadzić do trwałych ubytków słuchu. Co więcej, nawet jednorazowa ekspozycja na hałas o wartości 135 dB może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów słuchowych. O ile przed ekspozycją słuchu na hałas można jeszcze jakoś się bronić, o tyle bardzo niebezpieczne są inne skutki oddziaływania tego zjawiska na codzienne życie ludzi. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka związany jest przede wszystkim z negatywnym wpływem na różne układu w organizmie. Nadmierna ilość dźwięków zaburza działanie układu krążenia oraz oddechowego. Znacznie utrudniona jest także percepcja różnych dźwięków, a także zrozumienie mowy. Skutkiem tego, osoby pracujące w środowisku, gdzie panuje nadmierna ilość hałasu, są bardziej narażone na wypadki przy pracy.


To jednak nie wszystko. Ponadprzeciętna ekspozycja na hałas ma również wpływ na pracę układu pokarmowego i nerwowego. Krótko mówiąc - dokuczliwe dźwięki, słyszane nawet przez sen powodują dosyć znaczne rozdrażnienie i nerwowość. Ekspozycja na drażniące odgłosy w znacznym stopniu obniża komfort życia ludzi, a hałas w środowisku pracy stanowi jedno z niezwykle groźnych zjawisk.

Dopuszczalny poziom hałasu

Jak głośno może być w miejscu pracy? Polskie prawo nie do końca jasno formułuje tę kwestię. Poziom hałasu zależy od miejsca oraz odległości od źródła hałasu. Generalnie, bez obowiązkowej ochrony słuchu można pracować w środowisku, gdzie hałas nie przekracza poziomu 85 dB. Jest to wartość odniesiona zarówno do czasu 8 godzin, ale także tygodnia pracy.

Więcej na ten temat znaleźć można w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dn. 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Pomiar hałasu

Z uwagi na skutki psychospołeczne hałasu, niezwykle istotna jest kwestia poprawnych jego pomiarów. Tylko jak zmierzyć poziom hałasu? Pomiary hałasu w środowisku pracy wykonywane są przez specjalistyczne firmy. Mierzony jest poziom natężenia dźwięków przy włączonych instalacjach - zarówno przy samych urządzeniach, jak również środowisku otaczającym. Z kolei redukcja hałasu często dobierana jest teoretycznie, na podstawie obliczeń przed zamontowaniem maszyn. Po instalacji urządzeń dokonuje się pomiarów ponownie, celem sprawdzenia poprawności jej działania.

pomiar hałasu

Mierniki hałasu

Na rynku dostępne są różnego rodzaju mierniki hałasu. Zazwyczaj badania przeprowadza się w specjalnych pomieszczeniach, w których umieszczane są urządzenia emitujące hałas. Takie przestrzenie są wyposażone w szereg mierników hałasu, a także niezwykle czułe mikrofony i aparaturę nagrywającą dźwięk. Uzyskane w ten sposób rezultaty są następnie poddawane komputerowej analizie, pozwalającej na określenie rzeczywistego poziomu hałasu.

Czym są tłumiki hałasu?

Czy pracownicy w Twojej firmie są narażeni na nadmierną ilość hałasu? A co z ludźmi, którzy mieszkają w okolicy, w której emitujesz hałas? Już dziś zadbaj o zabezpieczenie ich przed zbyt dużą ekspozycją na dźwięki. Rozwiązaniem mogą być tłumiki hałasu, czyli urządzenia, które obniżają poziom niechcianych dźwięków powstających w trakcie pracy różnych urządzeń. Zgodnie z definicją, tłumiki hałasu podzielić możemy na:


Tłumiki hałasu dobiera się na podstawie indywidualnych potrzeb każdej firmy. Specjaliści montujący tłumiki wykonują szereg obliczeń, pozwalających na dobór idealnego tłumika do potrzeb danego miejsca. Takie urządzenia mają eliminować hałas w środowisku pracy, obniżając jego poziom do bezpiecznych dla ludzkiego zdrowia wartości. Tłumiki hałasu znaleźć można choćby w instalacjach komunalnych czy też w branży energetycznej.

ZPU "W-EN-GA" W. Kosek
Telefon: +48 509 455 562
Telefon: +48 510 168 581
T. Stacjonarny: +48 (33) 842 48 54
Email: wenga1@interia.pl
Adres: ul. Sadowa 9
32-600 Oświęcim
Tłumiki hałasu