Tłumiki hałasu w energetyce

Hałas w energetyce

Dopuszczalny poziom hałasu

Dopuszczalny poziom hałasu reguluje polskie prawo. Akty prawne określają ten poziom następująco: najwyższy poziom natężenia dźwięku wynosi 115 decybeli. Szczytowy poziom to natomiast 135 decybeli. Zarządzenie Państwowej Inspekcji Pracy obliguje każdego pracodawcę do podjęcia działań mających ograniczyć poziom emisji szkodliwego hałasu, kiedy wynosi on 85 decybeli.

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Tabela 14)

Lp Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalności będące źródłem hałasu

LAeqD

przedział czasu odniesienia równy 16 godzin

LAeqN

przedział czasu odniesienia równy 16 godzin

LAeqD

przedział czasu odniesienia równy 16 godzin

LAeqN

przedział czasu odniesienia równy 16 godzin

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej za stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzierzy2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
61 56 50 40
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
50 45 45 40
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. Mieszkańców3) 50 45 45 40

Objaśnienia:

  1. Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
  2. W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
  3. Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą budową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
  4. W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz. U. poz. 1109), które weszło w życie z dniem 23 października 2012r.

Metody redukcji hałasu w energetyce

Redukcja hałasu wymaga zaawansowanej technologii. Energetyka potrzebuje specjalistycznych tłumików, które możliwie najwydajniej zmniejszą poziom hałasu powstającego przy wydmuchu pary i sprężonego powietrza. Tłumiki hałasu wytwarzane są na postawie szczegółowych obliczeń, wykonaniu precyzyjnych projektów i doborze najlepszej jakości materiałów. Tłumiki dla energetyki muszą być idealnie dopasowane do urządzeń. Wszystko to możliwe jest dzięki doświadczeniu producenta oraz najwyższych technologicznie rozwiązań.

Kontakt

W-EN-GA
Telefon: +48 509 455 562
Telefon: +48 510 168 581
T. Stacjonarny: +48 (33) 842 48 54
Email: wenga1@interia.pl
Adres: ul. Sadowa 9
32-600 Oświęcim
Tłumiki hałasu